Tactical Combat Club Slovakia ponúka v rámci SFEG – Weapons Combat System výuku Close Quarters Battle (CQB). CQB alebo aj CQC (Close Quarters Combat) je typ boja, v ktorom jednotlivci alebo malé tímy využívajú strelné zbrane pri boji v zastavaných oblastiach, čiže v tzv. mestskom prostredí.

   Ide o boj na krátku vzdialenosť, pri ktorej môže dokonca dôjsť aj k boju holými rukami. Vzhľadom na to, že pri CQB ide o vysokointenzívny boj na krátku vzdialenosť využívajú sa nasledovné zbrane: pištoľ, samopal, útočná puška, brokovnica, prípadne nôž.

   Najdôležitejšie aspekty pri CQB sú samotná taktika a bojová streľba. Taktika znamená postup jednotlivcov alebo malého tímu v zastavnej oblasti, či už v interiéri alebo exteriéri. Bojová streľba je používanie strelných zbraní pri taktickom postupe. Je to streľba na relatívne krátku a aj extrémne blízku vzdialenosť a častokrát v uzavretých priestoroch alebo aj z motorového vozidla a na motorové vozidlo.

   Tento druh výcviku je vhodný pre pre príslušníkov ozbrojených zložiek a aj pre jednotlivcov zaujímajúcich sa o strelné zbrane a o ich využitie pri vlastnej obrane alebo obrane svojich blízkych.