SFEG – Weapons Combat System

   Je to ucelený systém, ktorý založil Richard Cotterill a Martin Medvec. SFEG sa venuje ako boju bez zbrane tak aj boju s akoukoľvek zbraňou. Principiálne vychádza z konceptu Richard Cotterill’s Balintawak ale naviac sú v ňom zakomponované aj strelné zbrane.

   Tréning SFEG dáva možnosť čo najviac sa priblížiť realite boja. Útoky sú reálne a preto je veľakrát bolestivý. Sú tu zahrnuté všetky aspekty boja od fyzickej prípravy, cez psychickú prípravu – ako je napríklad zvládnutie bojovej situácie na mentálnej úrovni a plus veľa možností ako správne vyhodnotiť a prežiť boj ako taký. V žiadnom prípade tu nejde o sebaobranu alebo niečo podobné. Ide o správne vysvetlenie vysokorizikových situácií a ich zvládnutie v reálnom podaní.