12 Basics… Chief Master Richard Cotterill

Kto ste?

   Rich Cotterill – Chief Instructor a zakladateľ International Balintawak (Europe) Group

Ako by ste sa zadefinovali?

   Učiteľ, kouč, so schopnosťou reagovať, niekedy mám pravdu, niekedy sa mýlim. Ale čo je dôležité, že viem ako sa ospravedlniť, keď sa mýlim. Tiež mám veľký nos, takže hlúposti v bojových umeniach zacítim veľmi ľahko.

Aký je váš príbeh?

   S tréningom bojových umení som začal ako 10 ročný a pokračujem v tom viac ako 4 desaťročia. Ako 16 ročný som v vstúpil do anglickej armády, začal som s boxom a taekwondo. Učiť som začal ako 17 ročný, nemal som na výber, pretože môj inštruktor bol v tom čase prevelený na inú základňu. Zanechal mi tam skupinu ľudí, obával som sa toho, pretože väčšina chlapov bola 2x staršia ako ja. Bola to pre mňa výzva. Študoval som každý deň a za to som si zaslúžil rešpekt od starších chlapov, ktorí trénovali so mnou. Mal som vtedy len biely opasok v taekwondo. Mohol by som pridať mnoho rôznych príbehov, ak by sme pili pivo (áno angličania nepijú len čaj). Nikdy som nemal učiteľa v susedstve. A to ma nakoniec spravilo osobou aká som a aký som učiteľ.

   Neočakávajte, že Vám bude všetko ukázané. Ak máte dostatok šťastia, počas vašej cesty vám niekto pomôže a podporí vás. Willi Lim a Bobby Taboada sú presne takí ľudia, na konci tohto článku je zoznam ľudí, ktorí mi pomáhajú a robia ma tým čím som.

   Som šťastný muž.

   Bobby raz povedal, že sľúbil svojim učiteľom, že bude jediný kto bude šíriť Balintawak po svete. Keď mi to povedal, vravím mu, že mu pomôžem s tým v Európe, tak 14 krajín a možno viac. Balintawak sa tak stal silnejší, som hrdý, že som toho súčasťou.

Ako ste objavili Balintawak?

   Bol som v dome majstra Williho Lima v roku 1992, trénovať Bunkai (aplikácie a interpretácie Kata), tlakové body a tiež Tai Chi. Počas tejto návštevy sme si pozerali jeho zbierku video kaziet, objavili sme video s názvom Balintawak demo, ktoré malo len 4:50 minút dlžku. Pri jeho sledovaní mi spadla sánka. Kričal som na Williho a pýtal som sa ho kto je ten chlap na videu. Povedal: to je môj priateľ z Nového Zélandu (kde Bobby kedysi žil). Hovorím mu, že to chcem skúsiť. Willi povedal, že ok, ukážem ti niečo z Balntawaku. A zostal som závislý.

   Stále mám tú pásku, pokiaľ viem, nevidelo ju veľa ľudí. Mám ju, aby mi pripomínala kde som vtedy začal. Je to nostalgia starého chlapa.

   V roku 1994 a 1996 som pozval Bobbyho do Anglicka. Počas tejto doby som som bol trénovať u Bobbyho v USA a stretol som Irwina, Randyho Cornella, Georga Mandropalisa a ďalších. Tiež som sa spoznal so Samom Boutom v Mesa, Arizona. Mal som semináre v Montreale, New Yorku, Arizone a malý workshop v Severnej Karoline v 90-tych rokoch. Bolo to dávno, mnoho z tých ľudí som už nestretol, no stále mám pocit, ako keby sme boli rodina. Nikdy nezabudnem na priteľstvo, ktoré mi Bobby a ostatní ukázali, je to veľmi silný odkaz. Akt láskavosti môže trvať naveky.

Ako dlho ste študovali? Kto bol váš prvý inštruktor?

   Trénujem bojové umenia 44 rokov, Balintawak 24 rokov. Willie Lim mi ukázal nejaké základy Balintawak, som veľmi vďačný za Balintawak kurikulum, učil som sa len veci z Bobbyho videopásky Vol. 1 a 2, ktoré mi dal Willie Lim. VHS video bol môj prvý inštruktor. I môžem stále ešte počuť „inštruktor“ rýchlo dopredu a pretočiť naspäť. Ale ďakujem Willie Limovi, môjmu priateľovi/rodine za tento deň, kedy sa začala moja cesta.

   Žiť na druhej strane Atantiku je úplne iné ako mať Bobbyho v susedstve, ale to bola tiež pre mňa výzva. Učil som sa len z týchto pások a prvýkrát som pozval Bobbyho do Anglicka v roku 1994 a on bol týmto veľmi prekvapený.

Čo bola najťažšia časť pri učení sa Balintawak?

   Žiadny učiteľ. V terminológii kurikulum som mohol povedať Shadow form videl som len ďalšie kata. Čestne poviem, že neinklinujem k memorovaniu a učeniu sa kata, tak som musel zmeniť svoj mentálny prístup. Teraz vidím, že to má všetko čo chceš, aby to bolo.

Obľúbená časť Balintawak?

   Výučba je pre mňa viac než nejaká cena alebo certifikát, či niečo podobné. Keď vidím informáciu s ktorou som sa podelil so študentom a on ju použije vo význame, ktorý má alebo niekedy je informácia zahrnutá vo variácii, ktorá ti ani nenapadla, to je na nezaplatenie. Úsmev mi vytvára keď sa ma ľudia pýtajú ako sa môžu zlepšiť, odpovedám im „učte sa dávať“. Je to podstata učenia a ako učiť. Volá sa to duálnosť.

Študujete aj iné bojové umenia? Ako sa ovplyvňujú navzájom?

   Áno (Karate, Kung Fu, Tae Kwon Do, Tai Chi) a umenie, ktoré študujem teraz je o mojom pohybe a o tom ako z neho spraviť boj. Vďaka umeniam, ktoré sa ovplyvňujú navzájom je objavenie faktu nájsť rovnaké veci a nie to čo je odlišné. Všetky umenia, ktoré som spomenul v zátvorkách majú jedno spoločné a to si ty. To je umenie. Žiadný štýl nie je najlepší. Akurát dobrý cvičenec a učiteľ, no a zlé veci môžu byť v každom štýle.

Čo je vaše povolanie? Boli nejaké koncepty, ktoré mali niečo spoločné s vaším Balintawak alebo opačne?

   Moje povolanie je Balintawak, som zrejme jediný profesionálny inštruktor pre Balintawak v Európe.

   Zatiaľ čo v armáde, inžinierstve či manažmente bol všade dôležitý faktor, ktorý som sa snažil priniesť do môjho učenia. Je to o tom ako pôsobia navzájom a voľby, ktoré robíme nám umožňujú vytvárať to, čo by sme chceli vidieť. Inšpirácia, poznanie, otvorenosť, vernosť a oddanosť je len pár kľúčov k úspechu.

   Tiež si pamätám výrobný proces keď som pracoval v priemysle. Metóda mala názov DBR (drum, buffer, rope – bubon, nárazník, lano). Čo v podstate znamenalo, že výroba môže ísť iba tak rýchlo ako najpomalšia časť procesu. To znamená obdmedzenie, treba sa učiť ako identifikovať obmedzenia, ako ich využiť a potom by mohlo nastať zvýšenie efektivity.

   Proces vyzerá ako toto:

  1. Identifikovať systémové obmedzenia
  2. rozhodnúť ako využiť obmedzenia systému
  3. podriadiť všetko ostatné tomuto rozhodnutiu
  4. zvýšiť obmedzenia systému

   Tak môžete identifikovať vaše obmedzenie. A potom ako to dokážete využiť. Čerpám z toho veľa tréningových paralel.

Čo je hlavná lekcia, ktorú by ste chceli dať študentom v Balintawak?

   Je to to, čo chcete aby to bolo. Ak je vaša myseľ limitovaná, sú limitované aj vaše výsledky. Umenie je výrazom seba samého a nie napodobňovanie niekeho iného. V podstate je to spôsob myslenia na vlastný rozvoj a vývoj. Potrebujeme len správne vedenie a nie závislosť. Závislosť je len ďalší názov pre biznis alebo 1000 techník.

Čo zdôrazňujete u začiatočníkov a čo u pokročilejších študentov?

   Zdôrazňujem u oboch tú istú vec. Snažím sa, aby pochopili, že „pokročilé je základné“, čo je lepšie pre pochopenie základov a ako ich aplikovať a rozvíjať. A kde sú na svojej ceste! To je osobný pohľad každého z nich, nie môj.

   Môžem vravieť o rovnakých veciach pri dvoch študentoch, ktorí začali v rovnakom čase, ale o dva roky neskôr úroveň ich pochopenia, to čo som zdôraznil rozlične, s rôznou hĺbkou chápania, kvalitou a použiteľnosťou. Kto je viac pokročilý? A prečo? Naozaj tam nie je nič také, čo by bolo pokročilé, je to len hlbšie pochopenie základov.

Ako vyzerá vaša typická hodina keď učíte?

   Netypická, predovšetkým ma zaujíma boj a časti tohto boja. Je to primárne a jednoduché od prírody. Označujem to ako pochopenie a zámer ako urobiť všetky pohyby bojovo aplikovateľné.

   Neštylizujte sa, ozbrojte telo. „VY STE ZBRAŇ“. To je moje motto.

   Sú štyri veľmi jednoduché bojové koncepty, ktoré používam vo všetkom kde je potrebné identifikácia pre váš osobný tréning. Nie je to nevyhnutne bojové umenie, aby mi dalo odpoveď a riešenie.

   Existuje sada štyroch veľmi jednoduchých bojových konceptov, ktoré používam a ktoré sú vo všetkom, kde je potrebná intetifikácia pre vlastný osobný tréning. Nemusím nevyhnutne pozerať na bojové umenia, aby mi dali odpovede a riešenia. Je to pohyb elity vo všetkých oblastiach života, športu a súťaženia, spôsob ako odlíšiť čo im dáva výhodu pohybu, aplikácií, znalostí a ich mentálnej sily……atď. to je to čo ma zaujíma. Môžeme vravieť o konceptoch, ale tie sa nesmú pliesť s technkami, to by bolo ako dať koč pred koňa.

   Willie Lim raz v 90-tych rokoch zdvihol ruku a spýtal sa ma: „čo vidíš Richard?“. Povedal som, že vidím dlaň, prsty, nechty, čiary. Willie povedal, že vidí prsty, chrbát dlane, chlpy. Vravím mu OK (myslel som, že chce so mnou vybabrať). Na to odpovedal: „rozdiel je, že viem otočiť tú istú ruku, však? Koľko strán (dimenzií) možeš vidieť teraz?“ Nikdy som nedostal lekciu ako toto. Bol to osvieťujúci moment.

   Čestne, bolo by najľahšie pamätať si techniky a najjednoduchšie priamo ich odovzdať. Nevytváram fantázie.

Prečo ste sa chceli stať Fully Qualified Instructor?

   Nechcel som. Nebol som v tej dobe veľkým zástancom oficiálnej certifikácie v akomkoľvek systéme. Ale som rád, že sa tak stalo, pretože to inšpirovalo ostatných v našej skupine, aby urobili to isté. Teraz máme šesť FQI a pri poslednej Bobbyho návšteve som mal troch a dvanástich na ukončenie skúšok. Tak dúfam, že v roku 2017 keď sa Bobby vráti budeme mať viac FQI po celej Európe. My všetci však vieme, že to nie je koniec, je to len začiatok. Pre mňa je v tom pridaná ďalšia vec, mám aj starších cvičencov a chápem nutnosť voľby a fakt, že nie každý pôjde tak ďaleko v zmysle certifikácie. Máme rôzne dôvody a ciele na cvičenie. Mám ľudí v skupine, ktorí majú viac skúseností ako ja, všetci máme čo ponúknuť a je potrebné rešpektovať ľudí, nielen stupne vyspelosti. Musím ale uznať, že je dobré mať titul a certifikáciu, môže to otvoriť dvere, ktoré by inak mohli zostať zatvorené. Je dôležitá vernosť, oddanosť a rešpekt.

Čím ste známy v Balintawak komunite?

   Som rád, že väčšina chlapov v našej skupine sú dobrí a udržujú akékoľvek ego pod kontrolou. Som si istý, že som dobrým príkladom pre mojich študentov a inštruktorov, aj keď spýtať sa treba ich. Páči sa mi byť rebel, miešať to a potom uvidíme, čo z toho vznikne. Drevená lyžica je niekedy silnejšia než ratanová palica!!! V skutočnosti to má vyprokovať zamyslenie sa. Dúfam, že tento článok vyvolá pozitívne a inšpirujúce myšlienky.

   Chcel by som sa poďakovať mojim bratom z Richmond Balintawak za možnosť podeliť sa s časťou mojej cesty a myšlienkami cez „12 basics“ otázok.

Nakoniec ďakujem:

Mojej žene a rodine
Master Willie Lim
GM Bobby Taboada
Bill Murray (môj tréningový partner a jeden z tých čo mi dávali výzvu v celom mojom tréningu)
Neil Ross
Steve Russel
Pep Padovano
Steve Morris
Všetkým mojim študentom, inštruktorom a priateľom

Mojej Balintawak rodine

Bez Vás by som bol stratený

From my heart you are welcome, with respect
Richard Cotterill

Posted by
Tagged: ,

Comments are closed.

 
Facebook