Filipino Combat Systems Kali, Tuhon Ray Dionaldo a Mark Edward Cody.

Približne 800 kilometrov od pobrežia juhovýchodnej Ázie, leží súostrovie pozostávajúce zo 7100 ostrovov. Z  týchto tisícov ostrovov len okolo 350 majú rozlohu 2,5 km2 alebo viac. Tento zhluk ostrovov sa tiahne zo severu na juh, o dĺžke viac ako 1850 kilometrov a zo západu na východ, viac ako 1100 kilometrov, čo tvorí dohromady viac ako 104000 km2 pevniny. Filipínske ostrovy majú bohatú a rôznorodú históriu. Počas násilnej histórie tohto súostrovia nájdeme aj počiatky rôznych filipínskych systémov boja, vrátane Kali. Bojových metód, ktorých pôvod je na Filipínach je takmer toľko ako filipínskych ostrovov. Treba pochopiť, že keď hovoríme o Filipínach, tak diskutujeme o mieste ktoré bolo úplne ovplyvnené separáciou týchto malých kúskov zeme. Aj keď veľa týchto ostrovov sú oddelené od seba len malými vodnými plochami, bol tu zaručený určitý stupeň rôznosti spôsobený efektom vody obklopujúcej mnoho nepatrných ostrovov. Rôznosť nachádzajúca sa v filipínskych bojových umeniach nie je len výsledkom roztrúsených ostrovov, ale aj pôvodnej povahy ich obyvateľstva. Rozmanitosť je demonštrovaná existenciou približne sedemdesiat päť domorodých jazykov a niekoľkých abecied. Oficiálnym jazykom je filipínština, Tagolog verzia (dialekt z Manily). Používa sa tam stále mnoho rôznych dialektov vrátane veľa španielskych a anglických výrazov. Ten ktorý spôsob boja, tak ako jazyk, bol obyčajne produktom geografického umiestnenia, v ktorom sa rodina zdržiavala. Možno dedukovať podľa dochovaných záznamov, že v období okolo 15. storočia najviac Filipíncov boli roľníci, lovci a rybári. Ľudia z nížin sa zhromažďovali v rozvetvených rodinách, zriedka pozostávajúcich zo sto členov, ktoré sa nazývali Barangays. Tieto rody riadili kmeňoví náčelníci (Datu). Domorodé obyvateľstvo Filipín boli Pygmejovia nazývaní Aetas alebo aj Balugas. Neskoršími obyvateľmi boli Malajské kmene pochádzajúce z juhovýchodnej Ázie a Indonézie. Od 10. storočia pôsobil na obyvateľstvo malý čínsky a indický vplyv. Na súčasných obyvateľoch je vidno aj vplyv 333 ročnej španielskej nadvlády.

Kali

Remy Presas, veľmajster Modern Arnis, vysvetlil pôvod slova „Kali“. Poukázal na to, že v roku 200 pr. Kr. Malajci migrovali na filipínske ostrovy a doniesli so sebou dlhé zbrane s čepeľou nazývané Kali. Toto slovo môže byť aj skratkou slova Tjakalel, čo je názov formy šermu pôvodom z Indonézie. Cisárstva Madjapajit a Sri Vishayan hovoria, že mali vplyv, ktorý mal dosah až na Filipíny. Podľa tradície, v 13. storočí desať borreanských náčelníkov (Datu) vlastniacich pôdu na ostrove Panay už vtedy vyučovali Kali svoje deti ako časť ich základného vzdelania. V 15. storočí z Bruneja prenikol islam a do polovice 16. storočia tam existovali dva sultanáty. Jeden z prvých stretnutí Kali so západným svetom súvisí s Pigfettom, kronikárom Magalijenša, ktorý zaznamenal ako portugalský moreplavec prišiel o život 27. apríla 2009 pri konflikte s náčelníkom Lapu – Lapu. Hoci iné historky hovoria o tom, že cez Magalijenšovo brnenie bol vrazený kus tvrdeného rattanu. Pigfettov záznam zas o tom, že bola použitá zbraň s čepeľou. Niekoľko desaťročí po Magaljenšovom skone rukami Kali cvičenca, bádateľovi Legaspimu bola daná priateľskejšia ukážka Kali, keď jeho loď pristála v Abuyog, Leyte v roku 1564. Legaspi o rok neskôr založil v Cebu prvú španielsku usadlosť. Bol to začiatok španielskej nadvlády. Filipínci mu mali poskytnúť ten istý spôsob zaobchádzania, akému sa od Lapu – Lapu dostalo Ferdinandovi Magalijenšovi. Počas storočí španielskej okupácie, bolo Kali ovplyvnené španielskym šermom. Španielom sa nepáčila obľuba Kali medzi Filipíncami, aj keď jeho popularita klesala už v roku 1596. Španieli sa sťažovali, že Filipínci boli tak zahĺbení do svojho umenia, že zanedbávali ich spôsob tréningu. Tiež im prekážalo, že ich metódy boli tak brutálne a realistické, že mali často za následok aj stratu života. Od roku 1764 začalo Kali tak strašiť španielov, že považovali za nutné zakázať jeho cvičenie. Nikdy sa ho nepodarilo úplne zakázať, a Kali sa cvičilo tajne. Len moslimovia z Mindanao a Sulu (španielmi volaný Moro) otvorene vzdorovali španielskej nadvláde. Bojovný Morovia sa čiastočne podriadili až pri príchode armády USA, ktorá tu zotrvala 48 rokov. Dokonca aj v súčasnosti, v roku 2004 sa USA usilujú o vykorenenie militantných islamských teroristických skupín operujúcich na tradičnom území Morov.

Moro

Dychtivosť Morov je možno najlepšie overiť skutočnosťou, že armáda USA bola prinútená upustiť od používania kalibru .38 pre krátke guľové zbrane a zaviedla silnejší Colt model 1911, kalibru .45 ACP. Kaliber .38 preukázateľne nepostačoval so svojím zastavovacím účinkom proti Morom a ich zbraní s čepeľami, a tým nedostatočne mohli unikať z dosahu ich ostria. Vysvetlenie Vica Hurleyho z roku 1936: Títo moslimovia pod vládou USA mali slávnu históriu. Tak ako je to so slobodnými, divokými ľuďmi, ktorých degenerovali dusivými zákazmi civilizácie, ale ktorí stále zostanú silnou, militantnou menšinou Filipín. V hrdom chovaní príslušníkov Moro sa zračí tajomstvo získané počas stáročí bojovaním. Keď sa k Morom a ich odvahe priklonil aj náboženský fanatizmus vedený ich Imamami a Panditami (duchovný vodcovia), tak to potom neexistoval nebezpečnejší bojovník na svete. Morovia milujú chladnú oceľ, so svojimi Kris, Barong a Campilane rezali impérium Filipín dlhé roky. Ich schopnosť byť v čele pri boji im vyniesla označenie skutočných veľkolepých bojovníkov. V ich vojenskej histórii možno nájsť mnoho odkazov na ich neuveriteľnú schopnosť zostať na nohách, dokonca aj vtedy, keď boli zasiahnutí strelami. Kvôli nim dokonca zmenili predpisy v armáde USA, a to zmenou kalibru z .38 na .45. skúsenosti z bojov totiž ukázali malú zastavovaciu schopnosť tohto kalibru, ktorá neochránila vojaka ktorý vystrelil. Bolo veľa prípadov kedy Kris proti Krag (vojenská puška používaná armádou USA) zvíťazil – americkí vojaci boli dorezaní chladnými zbraňami doslova už mŕtvych Morov. V roku 1893 došlo k zmene týchto krátkych guľových zbraní kalibru .38 na silnejšie .45. Firma Smith and Wesson vyvinula kaliber .38 Special ktorý bol tiež zavedený v armáde. Tieto dva kalibre boli poslané na Filipíny a Kubu. Na Kube sa ukázali veľmi efektívne, ale proti Morom boli neúspešné. Ministerstvo obrany USA rozhodlo používať neskôr iba kaliber .45 ACP. V roku 1637 rímskokatolícki frátri uviedli hru pod názvom Moro Moro. Táto hra bola dramatizáciou vojny moslimov Morov a konečného triumfu Španielska a kresťanskej cirkvi nad jej islamským nepriateľom. V tejto hre možno nájsť termín „Arnis De Mano“. Hovorí sa, že vojaci boli v tejto hre odetí do „Arnes“ (brnenie) a toto nejako prepožičalo meno „Obrnenej ruke“ a to pokiaľ ide o spôsob boja, ktorý bol nazvaný Kali. Modern Arnis je názov filipínskeho bojového systému vytvoreného populárnym Remy Presasom. Profesor Presas bol zrejme jeden z tých, čo najviac spopularizoval filipínske bojové umenia mimo Filipín. Tuhon Ray Dionaldo bol veľmi ovplyvnený profesorom Presasom pri formovaní FCS Kali. Jednotlivými vplyvmi boli ju-jutsu, Modern Arnis a koncept „The Flow“ (plynulý tok). Meno „Kali“ bolo používané po celých ostrovoch Filipín.

Rôzne názvy Kali v rôznych regiónoch:
Pagkalikali – Ibanag
Kalirongan – Pangasinan
Kaliradman – Visayan
Escrima alebo Garote – Cebu
Baston – Panay Sinawalli – Pampangeno

Dalo by sa argumentovať, že je to otázka významov, pokiaľ ide o názvy rôznych filipínskych bojových umení – sú odlišné pre rovnakú vec, systémy alebo podsystémy. V bežnej terminológii, sa filipínsky bojovníci odvolávajú na FMA (Filipino Martial Arts) ako záchytnú frázu pre rôzne systémy a podsystémy. Filipino Combat Systems je často uvádzaný svojimi cvičencami ako Kali. To je tiež jednoducho významom, ako mnoho systémov a podsystémov, ktoré nie sú obvykle nazývané Kali a sú združené do tohto systému. Tuhon Dionaldo je vždy opatrný dať kredit všetkým, ktorí ovplyvnili jeho umenie, a tak Filipino Combat Systems je oficiálny a najviac používaný názov pre jeho umenie.

 

Posted by
Tagged:

Comments are closed.

 
Facebook