Karambit

blogpost thumb

Asi najunikátnejší kúsok, z pomedzi nespočetného množstva nožov Indonézskeho súostrovia, je Kerambit. História tohto nezvyčajného noža je mapovaná až do skorého jedenásteho storočia. Obyvatelia Indonézie, Malajzie a Filipín používali Kerambit ako základný, multifunkčný a úžitkový nôž. Napríklad Okinavčania si prispôsobili bežné pracovné nástroje a začali ich používať na sebaobranu. Tí čo používali Kerambit si zavčas uvedomili, že je tiež veľmi vhodný ako zbraň na obranu. more

Interview – Tuhon Ray Dionaldo

blogpost thumb

Otázka: Ktoré systémy mali na vás najväčší vplyv?

Ray Dionaldo: Sayoc Kali, Pekiti Tirsia Kali a Modern Arnis.

Otázka: Ako a prečo ste začali rozvíjať vlastný systém?

Ray Dionaldo: S cvičením FCS sme začínali u nás na dvore, keď skupina, ktorá praktizovala filipínske bojové umenia a chcela sa stretávať a trénovať rôzne štýly, bez politických rozdielov a konkurencie. Počas niekoľkých rokov sa skupina čoraz viac zväčšovala. Jeden zo základných princípov FCS je princíp veľkej rodiny (ako protiklad k princípu patričnosti k federáciám a organizáciám). Výsada FCS spočíva v tom, že problémy politiky nechávaš za dverami. Práca v skupine je založená na priateľstve a vzájomnej úcte. Ja som nikdy nemal v úmysle budovať vytvárať systém. Profesor Remi Presas aj iní majstri ma inšpirovali, aby som FCS rozvíjal ako systém. Videli, že som chcel rozvíjať a propagovať všetky filipínske bojové umenia a nevytvárať svoj vlastný štýl. Musím pripomenúť, že FCS je všestranná forma . To vlastne nie je jeden systém. Ten názov FCS zahŕňa široké spektrum systémov. Vždy sa snažím pripomenúť a vzdať úctu všetkým, ktorí vniesli svoj podiel do rozvoja FCS. more